Pedagogisk-psykologisk tjeneste (PP-tjenesten)

PP-tjenesten hjelper barn og unge mellom 0-16 år som har behov for særskilt tilrettelegging i barnehagen og skolen. Målet er at de som trenger det får et inkluderende, likeverdig og tilpasset pedagogisk tilbud. 

Hvem kan få hjelp?

Vi hjelper barn i barnehage og skole med spesielle behov: 

 • Språk- og talevansker, logoped
 • Konsentrasjonsvansker 
 • Sosiale og emosjonelle vansker
 • Atferdsvansker
 • Syn- og hørselsvansker
 • Generelle lærevansker eller fagvansker
 • Lese- og skrivevansker
 • Matematikkvansker
 • Ikke-språklige lærevansker
 • Alvorlig skolefravær
 • Tilrettelegging for barn og unge med nedsatt funksjonsevne

Hva koster det?

Tjenesten er gratis.

PP-tjenesten - slik søker du hjelp

Det er i hovedsak barnehage og skole som henviser til PPT. Det kan ikke henvises uten foresattes samtykke. Foresatte kan også ta kontakt med oss direkte, men vi anbefaler at det tas kontakt med barnehagen/skolen først. PPT tar uansett kontakt med aktuell barnehage/skole, for å starte et samarbeid.

Elever i videregående opplæring

For elever i videregående opplæring er det organisert en fylkeskommunal pedagogisk-psykologisk tjeneste og en oppfølgingstjeneste. Ta kontakt med fylkeskommunens PPT

Lovverk