Hjelpemidler

Et hjelpemiddel er en gjenstand som kan hjelpe personer med nedsatt funksjonsevne i hverdagen. Kommunen kan tilby gratis kortidsutlån av diverse hjelpemidler. Dersom behovet for hjelpemidler er varig, dekkes dette av NAV.

Hvem kan få tilbudet?

Alle med nedsatt funksjonsevne som har utfordringer med hverdagsaktiviteter.

Hvordan få hjelpemidler?

Du kan enten få låne hjelpemidler fra kommunens lager, eller om behovet er langvarig (over 2 år) kan man søke om å få hjelpemidler via NAV.

Hjelpemidler - Nav

Ønsker du å låne eller søke om hjelpemidler kan du ta kontakt med en av våre ergoterapeuter eller hjelpemiddelteknikere.

Andre instanser slik som lege eller sykepleier kan også henvise deg dersom du gir fullmakt til dette. Utlevering av hjelpemidler gjøres eter avtale med ergoterapeut eller hjelpemiddeltekniker.

Kjøp av hjelpemidler

Hjelpemidler som finnes i vanlig handel for eksempel hos apotek, må dekkes av den enkelte selv. Støttehåndtak, badematte, lokkåpner og lignende kan kjøpes/bestilles  i varehandel. Enten på nett eller i butikk. 

Gripetang, strømpepåkleder, krykker og ispigger til krykker selges av kommunen. Ta kontakt med Ørland legesenter på nr. 725 14 100  eller en ergoterapeut (som vist over). 

Behov for reparasjon?

Kontakt en av våre hjelpemiddelteknikere som vist over.