Privatpraktiserende fysioterapeuter

Ørland kommune har 7 fysioterapeuter med driftsavtale, fordelt på 2 institutter.

Du trenger ikke henvisning fra lege, men kontakter aktuelle institutt selv. Du betaler egenandel for behandling hos fysioterapeut. Egenandelen inngår i frikort for egenandelstak 2. Barn og unge under 16 år og personer med yrkesskade betaler ikke egenandel.

Les mer om egenandelstaket for fysioterapi på Helsenorge:
Egenandel for fysioterapi - Helsenorge 

Fosen terapeutiske senter

  • Thomas Bjørnebo
  • Rune Bjerke
  • Paul Andre Kovsand
  • Sølvi Balsnes

Adresse: Sentrumsveien 10, 7160 Bjugn.

​​​Telefon til Fosen terapeutiske senter: 72 52 60 70

Ørland Fysioterapi

  • Astrid Hukkelås
  • Liv Janne Herkedal
  • Marthe Borg Nilsen

Adresse: Ørland Sparebank Arena, Kirkeveien 1B, 7130 Brekstad.

Telefon til Ørland fysioterapi: 72 52 36 88