TT-kort

Har du en funksjonsnedsettelse og trenger hjelp med transport? TT-ordningen er et transporttilbud til personer bosatt i Trøndelag, som har på grunn av funksjonshemming store vansker med å benytte vanlig kollektivtransport.  

Hvem kan få TT-kort? 

Transporttilbudet skal gjelde deg som har varig funksjonshemming (over 2 år), og ordningen skal bidra til at du skal kunne leve et så aktivt liv som mulig.

TT-ordningen administreres av fylkeskommunen.

Endring i brukergodkjenning TT-kort fra 01.01.2024

Fra og med 01.01.2024 blir all brukergodkjenning i TT-ordningen flyttet fra kommunene til Trøndelag fylkeskommune.

Praktiske forhold i forbindelse med overgangen fra kommunal behandling til fylkeskommunal behandling av søknader: 

  • Fra 01.01.2024 søkes det via Trøndelag fylkeskommune sine hjemmesider. Ny hjemmeside, kommunikasjon ut til brukere, leger og kommuner er under utarbeidelse. 
     

Les mer om TT-kort her 

Hvordan søker du?  

Du søker om TT-kort med skjemaet inne på Trøndelag fylkeskommune sin nettside. Husk du må ha legeattest. 

Her kan du søke om TT-kort
 


Hvis du ikke har ID-kort og har mulighet for å søke elektronisk kan du skrive ut skjemaet og sende det per post.
Husk du må ha legeattest.

Her kan du søke om TT-kort - papirutgave


Søknad om TT-kort sendes:

Trøndelag fylkeskommune
Fylkets hus
Postboks 2560
7735 Steinkjer