TT-kort

Har du en funksjonsnedsettelse og trenger hjelp med transport? TT-ordningen er et transporttilbud til personer bosatt i Trøndelag, som har på grunn av funksjonshemming store vansker med å benytte vanlig kollektivtransport.  

Hvem kan få TT-kort? 

Transporttilbudet skal gjelde deg som har varig funksjonshemming (over 2 år), og ordningen skal bidra til at du skal kunne leve et så aktivt liv som mulig.

TT-ordningen er et fylkeskommunalt ansvar, men administreres av fylkeskommunen og kommunene i fellesskap. 

Les mer om TT-kort her 

Hvordan søker du?  

Du søker om TT-kort med skjemaet inne på Trøndelag fylkes sin nettside. Husk du må ha legeattest. 

Søknadsskjema TT-kort - Trøndelag fylkeskommune

Når du har fylt søknadsskjemaet sender du søknaden til Ørland kommune per post eller e-post.

E-post: postmottak@orland.kommune.no 

Ørland kommune
Postboks 43
7159 Bjugn