Nok. Et hjelpetilbud til utsatte for seksuelle overgrep

Nok.-sentrene i Norge er et tverrfaglig gratis og lavterskel hjelpetilbud til utsatte for seksuelle overgrep og deres pårørende.

Tilbudet er for de som er 16 år og eldre. Nok.-sentrene er også en fagressurs som tilbyr veiledning og undervisning til skoleklasser, lærere, helsepersonell og øvrige fagpersoner i spørsmål som omhandler seksuelle overgrep. 

I Trøndelag er det to sentre; Nok. Trondheim med kontor i Trondheim og et satellittkontor på Røros, Nok. Trøndelag med kontor på Levanger og et satellittkontor i Namsos. Det trengs ingen henvisning for å få en time, vi har kort ventetid og taushetsplikt.


Les mer på noktrondheim.no
 

 

Facebook-side: https://www.facebook.com/profile.php?id=100064745824637

Instagram: https://www.instagram.com/nok.trondheim/

Kontakt fastlege

Kontakt psykisk helse