Bostøtte

Bostøtte er en statlig støtteordning for deg som har lave inntekter og høye boutgifter. Bostøtten er et samarbeid mellom Husbanken og kommunen din. Husbanken tar avgjørelser om hvem som får bostøtte, men det er kommunen din som tar imot søknadene dine og er i kontakt med deg som søker. Hvis du bor i Ørland kommune, er det NAV som behandler søknadene dine.

Husbankens nettsider kan du finne ut om du er kvalifisert for bostøtte, hva slags krav som gjelder for boligen din og hvilke inntektsgrenser som gjelder.

Du kan søke bostøtte digitalt. Søknadsfristen for bostøtte er den 14. hver måned. Utbetaling skjer ca. den 10. i påfølgende måned.

Sjekk om du kan få bostøtte  Søk bostøtte

Papirsøknad for bostøtte

Kan du ikke søke elektronisk, har du mulighet til å sende en papirsøknad. Papirsøknader skal du sende til NAV Ørland, postboks 301, 7130 Brekstad.

Hvis du får innvilget bostøtte, trenger du ikke å søke hver måned, men du må melde fra om eventuelle endringer. 

Meld fra om endringer - Husbanken

Du kan også henvende deg til NAV Ørland for å få hjelp og veiledning. Ring Nav på 55 55 33 33 og spør etter NAV Ørland.