Startlån

Startlån kan være en mulighet dersom du har vanskeligheter med å få oppfylt boligdrømmen din. Startlån og tilskudd fra kommunen kan hjelpe deg som har hatt langvarige problemer med å få lån i vanlig bank til å kjøpe eller tilpasse egen bolig. I noen tilfeller kan kommunen kombinere startlånet med et boligtilskudd.

Hvem kan få startlån?

  • Du som har lav inntekt, og derfor ikke har mulighet til å spare opp egenkapital.
  • Du som har barn, og som leier bolig og har behov for å stabilisere bosituasjonen raskt.
  • Du som mottar varige trygdeytelser og som mangler egenkapital.

Du må ha nok inntekt over tid til å betjene et lån. 

Med et startlån kan du

  • kjøpe en nøktern bolig som er egnet over tid 
  • utbedre og tilpasse boligen din ved nedsatt funksjonsevne 
  • refinansiere dyre lån hvis du står i fare for å miste din eide bolig 

Hvordan søker du?

Du kan søke elektronisk. Du finner søknaden på husbanken.no. Det er kommunen som behandler søknaden, og som du må kontakte hvis du lurer på noe eller trenger hjelp.

 

Brosjyre om startlån Søk startlån