Ledsagerbevis

Ledsagerbevis er et kort som kan gis til personer som på grunn av nedsatt funksjonsevne trenger ledsager for å delta i samfunnet. Ledsagerbevis gir mulighet for å ta med seg en ledsager uten ekstra kostnad på offentlige kultur- og fritidsarrangement og på transportmidler der ordningen aksepteres.

Hvem kan søke?

Dersom du har en funksjonsnedsettelse som vil vare over tid (vanligvis i mer enn to år) og trenger ledsager for å kunne delta i blant annet kulturaktiviteter på like vilkår med andre, kan ordningen være aktuell for deg. Dersom kommunen din har gjort vedtak om å innføre ledsagerbevis kan du søke om et slikt kort.

Det er behovet for ledsager, ikke hvilken medisinsk diagnose du har, som avgjør om du fyller vilkårene for å få kortet.

 

Hvor gjelder ledsagerbeviset?

Ordningen med ledsagerbevis er ikke lovpålagt, men en frivillig ordning som kommunene kan innføre.

Ledsagerbeviset gjelder i hele landet der arrangører, transportselskap eller institusjoner som krever inngangspenger har akseptert ordningen.

 

Hvem kan være ledsager?

Du bestemmer selv hvem som til enhver tid tas med som ledsager. Ledsager kan for eksempel være en venn, familiemedlem eller støttekontakt. Ledsager får ikke godtgjørelse med mindre det inngår i en annen avtale, for eksempel i et oppdrag som støttekontakt.

 

Du kan lese mer om ordningen på helsenorge.no.

 

Slik søker du

Du kan søke om ledsagerbevis ved å logge inn med ID-porten i skjemaet under. Du kan søke på egenhånd eller på vegne av noen andre.

Søk om ledsagerbevis

Dette må du legge ved søknaden

  • Bilde av deg selv
  • Uttalelse fra lege eller helsepersonell

Vil du heller fylle ut skjemaet på papir?

Last ned søknadsskjemaet i papirversjon. (PDF, 127 kB)

 

Papirskjemaet sendes til:

Ørland kommune
Postboks 43
7159 Bjugn

Det kan også leveres personlig i mottaket på Ørland rådhus.