Priser som utdeles av Ørland kommune

 • Hederspris
 • Ungdommens idretts-/kulturpris
 • Frivilligpris

Statuttene for tildeling av hederspris

 • Ørland kommune deler hvert år ut en hederspris.
 • Hedersprisen er en utmerkelse som tildeles personer, institusjoner, bedrifter, lag og foreninger for en betydelig innsats for Ørlandssamfunnet innenfor frivillighet, kultur/idrett, næringsvirksomhet og andre viktige samfunnsområder i henhold til kommunens mål og strategier.
 • Prismottakeren skal som hovedregel være bosatt i Ørland kommune, men i særskilte tilfeller kan dette fravikes.
 • Hedersprisen deles ut en gang i året og består av et kunstverk laget av en lokal kunstner til en verdi av kr 5.000.
 • Prisen skal normalt ikke deles, men regelen kan fravikes om forholdene betinger at prisen bør deles mellom to eller flere kandidater.
 • Utvalg for næring, arbeid og kultur er jury og bestemmer hvem som skal motta prisen og hvor/når den skal deles ut.
 • Juryen kan i tillegg til innkomne forslag selv foreslå kandidater til årets pris.
 • Det kunngjøres på kommunens hjemmesider hvor man kan komme med forslag til kandidater til hedersprisen.
 • Tildelingen foretas av ordfører og leder for utvalg næring, arbeid og kultur.

Statuttene for tildeling av ungdommens idretts-/kulturpris

 • Ørland kommune deler hvert år ut ungdommens idretts-/kulturpris.
 • Ungdommens idretts-/kulturpris er en motivasjon og en påskjønnelse til den som har utmerket seg spesielt gjennom idrett eller kultur, og som har oppnådd resultater utenom det vanlige.
 • Prisen kan tildeles enkeltpersoner under 20 år, grupper av ungdom eller lag og organisasjoner. Prismottakeren skal som hovedregel være bosatt i Ørland kommune, men i særskilte tilfeller kan dette fravikes. Den kan ikke tildeles offentlige institusjoner eller landsomfattende organisasjoner som hovedsakelig finansierer sitt arbeid med offentlige midler.
 • Ungdommens idretts-/kulturpris deles ut en gang i året og består av et stipend på kr 10.000 og et diplom.
 • Prisen skal normalt ikke deles, men regelen kan fravikes om forholdene betinger at prisen bør deles mellom to eller flere kandidater.
 • Utvalg for næring, arbeid og kultur er jury og bestemmer hvem som skal motta prisen og hvor/når den skal deles ut.
 • Juryen kan i tillegg til innkomne forslag selv foreslå kandidater til årets pris.
 • Det kunngjøres på kommunens hjemmesider hvor man kan komme med forslag til kandidater til ungdommens idretts-/kulturpris.
 • Tildelingen foretas av ordfører og leder for utvalg næring, arbeid og kultur

 

Statuttene for tildeling av frivilligpris

 • Ørland kommune deler hvert år ut en frivilligpris.
 • Frivilligprisen skal deles ut til enkeltpersoner eller lag/organisasjoner som har lagt ned en betydelig innsats og engasjement til beste for trivsel og livskvalitet for medmennesker i Ørland kommune. Formålet med prisen er å markere og synliggjøre frivillige og frivillig innsats, og å fremme frivillig engasjement.
 • Prismottakeren skal som hovedregel være bosatt i Ørland kommune, men i særskilte tilfeller kan dette fravikes.
 • Frivilligprisen deles ut en gang i året og består av et kunstverk laget av en lokal kunstner til en verdi av kr 5.000.
 • Prisen skal normalt ikke deles, men regelen kan fravikes om forholdene betinger at prisen bør deles mellom to eller flere kandidater.
 • Utvalg for næring, arbeid og kultur er jury og bestemmer hvem som skal motta prisen og hvor/når den skal deles ut.
 • Juryen kan i tillegg til innkomne forslag selv foreslå kandidater til årets pris.
 • Det kunngjøres på kommunens hjemmesider hvor man kan komme med forslag til kandidater til frivilligprisen.
 • Tildelingen foretas av ordfører og leder for utvalg næring, arbeid og kultur.