Fosen regnskap

Fosen regnskap er et interkommunalt samarbeid om økonomitjenester på Fosen og fører regnskap. De er fakturamottak for 4 kommuner, samt kirkelige fellesråd, kommunale KF, IKS og AS.

Leder for Fosen Regnskap er Marianne Jensen - marianne.jensen@orland.kommune.no     
tlf. 908 26 839

Benytt EHF til: 
xxx  med riktig organisasjonsnummer

Fakturaadresser:
Benytt EHF til: 
Ørland kommune
org.nr 921 806 027
Roret KF (Ørland Kultursenter) org.nr. 993 091 472 (kultur, bibliotek, kino, idrett)
Fosen Brann og Redningstjeneste IKS,
org.nr. 997 104 552

Dersom du kun kan sende som papirfaktura sendes den til Ørland kommune, eller Roret KF eller FBRT IKS,
Postboks 43
7159 Bjugn