Fosen Brann og Redningstjeneste

Har du spørsmål i forbindelse med feiing, varsling og slokkeutstyr, Ildsted, brannmur osv. må du ta kontakt med Fosen Brann og Redningstjeneste. 

Du kan ringe dem på tlf. 725 21 500.

Fosen Brann og Redningstjeneste

Ved akutt hjelp ring: 110

Fosen brann- og redningstjeneste IKS.
Postboks 43. 7159 Bjugn

Besøksadresse: Fjæraveien 30. 7130 Brekstad
E-post: postmottak@fbrt.no

Utenfor normal arbeidstid kan du ta kontakt med overordnet vakt på tlf: 48 00 00 23