Klarlegging av eksisterende grense

Hvis det er uklart hvor en eksisterende grense mellom to eiendommer går, kan grensene klarlegges ved en oppmålingsforretning. 

Eierne av aktuelle eiendommer vil bli kalt inn til oppmålingsforretning, hvor grensene bekreftes og merkes i marka dersom det er mulig. 

Klarlegging av eksisterende grense kan også rekvireres for nymerking av eksisterende grensepunkt som tidligere er fastsatt i oppmålingsforretning/ eller tilsvarende. 

Slik søker du

Du søker om å påvise grense ved å fylle ut en rekvisisjon av oppmålingsforretning.

Skjema for rekvisisjon av oppmålingsforretning

Dokumentasjon til søknad

  • Situasjonskart som viser hvilke grenselinjer/grensepunkter som ønskes klarlagt.

Hvor sendes søknaden? 

Vi anbefaler å sende søknaden med vedlegg til Ørland kommune via eDialog (sikker sending), men du kan også sende per e-post eller vanlig post. 

Send søknad - eDialog

Kontaktinformasjon til Ørland kommune