Slå sammen eiendom

Eiendommer med like eiere og heftelser kan slås sammen. 

Krav for sammenslåing

  • Eiendommene må ligge i samme kommune
  • Eiendommene må ha samme hjemmelshavere (eiere). 
  • Sammenslåing kan ikke gjennomføres hvis det vil føre til prioritetskollisjon mellom eiendommene (dersom det er ulike tinglyste pengeheftelser). I disse tilfellene må det ryddes opp i heftelser. 

Slik søker du

Du søker om sammenslåing av eiendom ved å fylle ut søknadsskjema krav om sammenslåing av tinglyste matrikkelenheter på Statens kartverk sine nettsider. 

Søk om sammenslåing av eiendommer

Hvor sendes søknaden? 

Vi anbefaler å sende søknaden sikkert til Ørland kommune via eDialog, men du kan også sende per e-post eller vanlig post. 

Send søknad - eDialog

Kontaktinformasjon til Ørland kommune

Hva koster det?

Sammenslåing av eiendommer er gratis både hos kommunen og hos tinglysningen. Etter at sammenslåingen er tinglyst, utstedes det et matrikkelbrev for den bestående eiendommen.