Ørland KommuneTV

På møtedagen ligger sendingen live på  https://orland.kommunetv.no 

Da vi ikke vet hvor lang tid hver enkelt kommunestyremøte vil vare, planlegger vi oppsettet fra kl 08:45 til et sted mellom kl 17:00 og 19:00. Det vil si at hvis møtet faktisk avsluttes kl 16:00, vil personer som prøver å åpne for å se etter det bli møtt av en feilmelding. Dette er normalt da det i realiteten ikke eksisterer en direktesending lenger selv om at det står at møtet fremdeles pågår frem til eksempelvis kl 17:00.

Vi kommer ikke unna dette unntatt ved å måtte tippe på når møtet er ferdig og risikere at møtet varer lengre. Da blir resultatet at ingen kommer seg inn og får se slutten av møtet. Dette har vi erfart tidligere.

Møtet i kommunestyret blir publisert i sin helhet 1-3 arbeidsdager etter dagen møtet har blitt holdt. Hvor raskt vi klarer å publisere er litt avhengig av lengden på møtet og antall saker som er satt opp. Vi må gjøre litt manuelt arbeid med å legge inn saker på riktig sted slik at det blir enkelt å hoppe til de sakene som hver enkelt person er interessert i å se.