Klageutvalget

Klageutvalget er kommunens klagenemd. Utvalget har seks faste medlemmer som behandler klager på enkeltvedtak fattet av kommunen.

Klageutvalget er klagenemd i tilfeller hvor Statsforvalteren eller andre ikke skal behandle klagen.

 

Ønsker du å klage på et vedtak? (Krever gjennomgang)

Klager skal ikke sendes direkte til klageutvalget, men til kommunens postmottak, enten på e-post eller brev. Husk å merke e-posten eller brevet med hva klagen gjelder.

 

E-post: postmottak@orland.kommune.no

Postadresse:

Ørland rådhus

Alf Nebbs gate 1

7160 Bjugn


 

Ansvarsområde

  • Skal behandle klager over enkeltvedtak fattet i kommunen.
  • Skal påse at saker er godt opplyst før vedtak er treffet.
  • Kan pålegge underinstanser å foreta ytterligere undersøkelser i enkeltsaker ved mangelfull utredning.
  • Kan prøve alle sider ved et påklaget vedtak, og kan ta hensyn til nye omstendigheter og opplysninger som foreligger på vedtakstidspunktet.
  • Kan avvise saker, oppheve, endre eller stadfeste påklagde vedtak.

 

Klageutvalgets medlemmer, møteplan og dokumenter