Personvernombud

Personvernombud i Ørland kommune er Grethe Traa Jøssund.

Personvernombudets hovedoppgave er å informere og gi råd om de forpliktelsene virksomheten har etter personvernlovgivningen til den behandlingsansvarlige eller databehandleren, samt til de ansatte som utfører behandlingen av personopplysninger.

Du kan lese mer om personvernombud hos Datatilsynet.

 

Personvernombud - Grethe Traa Jøssund

Ta kontakt på telefon: 41622779

Ta kontakt på e-post

 

Send ikke sensitive opplysninger i e-post. Vær klar over at all e-post til kommunen i utgangspunktet vil være journalpliktig etter arkivloven og et dokument som andre vil kunne få innsyn i etter reglene i offentlighetsloven

E-post kan være en usikker kanal fordi den er lett å få tak i for uvedkommende. Du kan heller aldri være trygg på at e-posten når mottakeren, fordi den kan stoppes i spam-filter.