Veterankontakt og veteranplan i Ørland kommune

Veteranplan for Fosen – til beste for veteraner og deres familier


Veterankontakt i Ørland kommune er Stina Skavdal, tlf. 962 37 739
 

Veteranarbeidet i Ørland kommune

Veterankontakten er tilgjengelig for veteraner, pårørende og andre som har behov for oppfølging eller informasjon. Veterankontaktens oppgaver innebærer blant annet å:

  • Veilede veteraner og deres pårørende slik at de finner fram til relevante hjelpetilbud og muligheter i tjenesteapparatet.
  • Veilede ansatte i kommunen ved behov.
  • Identifisere behov og krav som berører målgruppene.
  • Delta i planlegging av kommunale markeringer og feiringer på veteranfeltet.


Veteranplan for Fosen (PDF, 610 kB)
 

I henhold til veteranplanen arrangeres det årlig følgende arrangement  

Hva Når Hvordan 
Markering av 8. mai 8. mai årlig. Kommunene setter opp busser og transporterer veteraner til arrangement i Nidarosdomen. Ordførere og veterankontaker deltar på markeringen.
Familiedager for veteraner på Fosen to ganger årlig. Et arrangement om sommeren og et om vinteren.Roret arrangerer familiedager i samarbeid med kulturenhetene i Indre Fosen, Åfjord og Osen.
Veterantreff ved Ørland flystasjon to ganger årlig med tema.Et arrangement i mai og et i november.Familiekoordinatorene ved Ørland flystasjon i samarbeid med veterankontaktene arrangerer temakveld på Ørland flystasjon. 
Fagdag med mål om økt kunnskap om veteraner og deres familie for ansatte i skole, barnehage, helse-, familie-, velferds- og omsorgstjenester. 8. mai årlig. Administrasjons- og utviklingsrådgiver i Fosen helse IKS, i samarbeid med veterankontaktene.

 

Regionale kontaktpunkter

Fosen barnevernstjeneste - Tlf. 417 02 460 

Familievernkontoret i Sør-Trøndelag - Tlf. 73 99 05 00

Regionale ressurssentre mot vold, traumatisk stress 
og selvmordsforebygging (RVTS) Midt-Norge - Tlf. 72 82 20 05

Rask psykisk helsehjelp - www.fosen-helse.no

Kompetansemiljøet for veteransaker ved NAV Elverum - www.nav.no/veteran 


Veteranforbund

Norges Veteranforbund for Internasjonale Operasjoner 
(NVIO) Trøndelag - post@trondelag.nvio.no 

Veteranforbundet SIOPS – Skadde i internasjonale operasjoner - Tlf. 22 69 56 50 
Kameratstøttearbeid - Tlf. 800 48 500

Hysnes Veteranforening - www.hysnesveteran.no


Forsvaret

Forsvarets åpne dør (tilbud til alle veteraner og deres familier) - Tlf. 800 85 000 

Institutt for militærpsykiatri og stressmestring (IMPS) - Tlf. 23 09 79 30 

Forsvaret – Veteranen - Tlf. 800 85 000 

Forsvarets veteransenter – Bæreia - Tlf. 62 82 01 00 


Se også informasjon på forsvarets hjemmesider: https://www.forsvaret.no/veteraner/