Havn

Ørland kommune har 2 havneområder som er aktuelle for å ta i mot båter for lossing og lasting av stykkgods, sand/pukk/stein, bulk m.v. i kommersiell sammenheng.

Disse er Uthaug havneområde med Almenningskaia og Uthaug-kai (tidligere NATO-kaia) og Brekstad havn med Brekstad kai og Oljekaia.

Begrensninger for kaiene

Ønsker du å bruke kaianlegg? 

Alle båter som har til hensikt å bruke kommunes kaianlegg plikter å sende inn innmelding av båtanløp senest 24 timer før evt. anløp. Dette gjelder alle typer anløp ved Ørland kommunes kaier. 

For innmelding av båtanløp må du fylle ut skjemaet lenket under og sende til havn@orland.kommune.no.
Husk å ta kontakt med havnesjef først, for å avklare om det er ledig plass ved kaia. Se kontaktinformasjon lenger nede. 

Innmeldingsskjema for båtanløp 2024 (PDF, 681 kB)

Innmeldingsskjema for båtanløp 2024 - Excel dokument (XLSX, 70 kB)


Ankring eller bruker av fortøyningsplass utenom kai, men innenfor havn, krever egen avtale. Ta kontakt med havnesjef eller send e-post. 

Priser og vilkår

Det er «Havneregulativet» som til enhver tid regulerer trafikken ved kommunens kaier. Les mer om havnregulativet i PDF'en linket opp under. 

Havneregulativ - Priser og vilkår (PDF, 218 kB)

Kontakt havnesjef

Kontaktperson for havner i Ørland kommune er havnesjef Jan Ola Riseth, tlf. 99 22 67 25

Alle skriftlige henvendelser må skje via e-post: havn@orland.kommune.no

Utsnitt av kart som viser Uthaug havneområde - Klikk for stort bildeUthaug havneområdeKartplassering for Brekstad havn - Klikk for stort bildeBrekstad havneområde