Tilknytning til offentlig vann og avløp

Tilknytning til offentlig vann- og avløpsanlegg er søknadspliktig. Søknaden må få godkjennelse før arbeidet kan startes.

Alt av arbeid på vann og avløp skal planlegges og utføres av foretak med kompetanse og godkjent ansvarsrett. 

Hvordan søker du? 

Først må du ta kontakt med kommunen for å få vite om det er mulig å koble eiendommen til kommunalt vann og avløp. De som er ansvarlig for arbeidet er ansvarlig for søknader og ferdigmelding.

Kontaktinformasjon til kommunen 

For å få tilknytning til offentlig vann- og avløpsanlegg er du nødt til å søke om sanitærabonnement. 

Søk om sanitærabonnement - tilknytning til vann og avløp 

Ferdig med arbeidet? 

Når arbeidet er ferdig er du nødt til å sende inn ferdigmelding. 

Send inn ferdigmelding av arbeid på vann-/ avløpsanlegg

Sanitærabonnement - årsgebyr

Når du tilknyttes kommunalt avløpsanlegg blir du en abonnent. Årsgebyr skal betales av alle eiendommer som er tilknyttet kommunalt avløpsanlegg. 

Gebyrplikt for nybygg og eksisterende bygg

Når det gjelder nybygg beregnes årsavgift fra datoen du blir tilknyttet. I byggeperioden betales variabel del av årsgebyret etter målt forbruk, det vil si at det må være en vannmåler på plass under byggeperioden. Når bygget tas i bruk, eller midlertidig brukstillatelse/ferdigattest er gitt skal det betales ordinært årsgebyr. 

Bestill vannmåler her

For eksisterende bygg beregnes årsgebyr fra dato for tilknytning. 

Gebyrplikten er uavhengig av om det er utendørs tappepunkt/vannpost eller om det er innlagt vann. 

Dette i henhold til § 3 i Forskrift om vann og avløpsgebyr. Forskrift om vann- og avløpsgebyr Ørland kommune.