Drift og vedlikehold av vei

Kommunalteknikk i Ørland kommune kontrollerer tilstanden, drift og vedlikeholdelse av kommunale veier. 

Kommunalteknikk kan ikke være overalt til enhver tid. Vi er derfor takknemlig for meldinger om skader på veinettet eller andre forhold. 

Meld feil - FiksGataMi

Vakttelefon

Vil du varsle om direkte skader og akutte forhold som utgjør en fare for trafikken, ta kontakt på vår vakttelefon.

Vakttelefon: 90 69 73 33

Send oss en e-post

Du kan også ta opp forhold ved kommuneveinettet, som ikke påvirker trafikken direkte ved å sende oss en e-post. Da får vi henvendelsen din inn i systemene våre og kan saksbehandle den på riktig måte. Du finner e-post addressen vår ved å trykke på linken under.

Kontaktinformasjon til Ørland kommune

Dette kan du forvente av oss

 • Vegetasjon langs veiene klippes etter behov
 • Støvdemping av grusveier utføres etter behov, før St.Hans.
 • Gatesluk tømmes, stikkrenner renses og grøfting foretas etter oppsatte rutiner og ved behov
 • Vårrenhold etter behov, sentrumsområder innen 17. mai hvert år. Veier i boligområder er feiet innen St. Hans
 • Hull i veibanen lappes/repareres
 • Slitasje på veger repareres etter budsjett
 • Jevnlig rutinemessig ettersyn av gatelys. Mørke lamper byttes. Reparasjoner utføres på prioriterte områder
 • Gangfelt og øvrig trafikkmerking foretas ved behov
 • Trafikkskilt har rutinemessig ettersyn og skiltene skiftes ved behov

Dette forventer vi av deg

 • Du ferdes i trafikken i samsvar med trafikkreglene
 • Du ferdes hensynsfullt, aktsomt og varsomt slik at ikke fare oppstå
 • Du lar ikke busker, trær eller kratt vokse ut over eiendomsgrensen, slik at sikt og framkommelighet for trafikantene og veivedlikeholdet hindres
 • Du soper/spyler sand, grus fra fortau og ned i veikanten i forbindelse med kommunens årlige soperunde
 • Du spyler/soper ikke sand, grus, løv eller annet ned i gateslukene eller avløpskummer
 • Du vedlikeholder stikkrenner for eksempel under avkjørsel

Bruk av veinettet

Ørland Kommune eier og forvalter kommuneveiene i kommunen. Utgangspunktet er at veiene stilles til disposisjon for trafikantene i den tilstand den til enhver tid er og at trafikantene ferdes på eget ansvar. Erstatning forutsetter at det kan påvises et erstatningsansvar etter gjeldende erstatningsregler. 

Hvor sender du søknader? 

Send søknaden til Ørland kommune vie post, E-post eller eDialog. Du finner adressene og link til eDialog under kontaktinformasjon lenket opp under. 

Kontaktinformasjon til Ørland kommune

Fylkesveier i Ørland Kommune

Trøndelag Fylkeskommune eier og forvalter fylkesveien i Trøndelag. Trafikkmeldinger rettes til VTS - Vegtrafikksentralen, telefon 175.

Ønsker du å ta opp forhold ved fylkesveinettet som ikke påvirker trafikken direkte, kan du sende en e-post til: postmottak@trondelagfylke.no