17 Mai – Ørland Kommune 2024

Markering av 17. mai 2024 i Ørland kommune:

Last ned 17. mai programmet (PDF, 618 kB)

Brekstad

 •  Kl. 10.00 Bekransning av bauta over russiske og jugoslaviske falne på Ørland Kirkegård ved kommunedirektør Marit    Knutshaug Ervik og Uthaug Songlag
 • Kl. 1030 Gudstjeneste i Storfosna kirke 
 • Kl. 10.30 Gudstjeneste i Ørland Kirke 
 • Kl. 11.15 Ørland Sangforening synger på Bryggeplassen ved Ørland Kultursenter 
 • Kl. 12.00 17. Maitog på Brekstad. Oppstilling mellom Bunnpris og Rema 1000
 • Kl. 13.30 Festforestilling i Ørland Kultursenter 
  • Tale for kongen ved Visespesialist Jesper Andreas Jacobsen.
  • Tale for dagen ved Brage Døsvik Hansen
  • Musikklaget Kornetten
  • Ørland Sangforening
  • Ørland Kulturskole
  • Møtet ledes av ordfører Hallgeir Grøntvedt
 • Kl. 15.00 Bekransning av Halvdan Gjelvolds bauta i Kleivan v/ Stian Tyskø

 

Togoppstilling, Brekstad:

Det stilles opp i følgende rekkefølge:

 1. 17. maikomiteen
 2. Ørland Barne- og ungdomskorps
 3. Borgen Barnehage
 4. Læringsverkstedet Opphaug
 5. Solblomsten Barnehage
 6. Marihøna Barnehage
 7. Futura Barnehage
 8. Musikklaget Kornetten
 9. Forsvaret
 10. Brekstad Barneskole
 11. Opphaug Skole
 12. Ørland Ungdomsskole
 13. Ørland Turnforening
 14. Lag og foreninger

Togrute:

Oppstilling mellom Bunnpris og Rema 1000 – Yrjars gate – Skolegata – Sykehjemmet/ ØMS – Hildas vei – Kirkeveien – Ove Bjelkes gate- Yrjars gate – Ørland Kultursenter

Brekstad Barneskole

 • Kl. 13.00 Dørene åpner
 • Kl. 13.30 Tale for dagen
 • Kl. 15.30 Foreldrefotballkamp

Leker for barna. Salg av kaffe, kaker, vaffel, pølser, is og brus

Bjugn

 • Kl. 09.30 Kransenedleggelse på bauta ved det gamle rådhuset v/ Varaordfører Mona Sjøli
 • Kl. 09.45 Oppstilling v/Botngård barneskole. Botngård skolemusikk spiller. 
 • Kl. 10.00 Avgang 17.maitog fra Botngård barneskole
 • Kl. 11.00 Tradisjonell underholdning og salg av kaffe, kaker, is og loddsalg i Bjugnhallen 
  • Dagens taler: Wenche Hellem
 • Kl. 11.00-13.30 Leker og salg av kaffe, kaker og is i Fosenhallen 
 • Kl. 13.30 Fotballkamp mellom 6.klassen og deres foreldre

 

Kiosksalget foregår i Bjugnhallen og Fosenhallen. Betalingsmetoder vil være med Vipps og kontanter.

Togoppstilling, Bjugn:

Det stilles opp i følgende rekkefølge:

 1. 17.mai-komiteen
 2. Formannskapet
 3. Botngård skolemusikk
 4. Barnehagene: Kosmos, Bekkfaret og Læringsverkstedet Ervika
 5. Botngård barneskole 
 6. Botngård ungdomsskole 
 7. Musikklaget Kornetten 
 8. Foreldre/publikum

Togrute:

Botngård barneskole – Prestedalsveien (doktorbakken) – Bjugn helsesenter – Århaugveien – inn på Skogveien – ned mot Sentrumsveien – ned mellom gamle Tannlege Olden og «Gulhuset» til Strandveien – opp Alf Nebbs gate, opp forbi Fosenhallen – Bjugnhallen

Lysøysundet

Fagerenget Montesoriskole:

 • Kl. 12.00: Toget starter fra Lysøybrua
 • Kl. 13.00: Tale for dagen V/ Berit Berget
 • Kl. 13.30: Lekene åpner
 • Kl. 15.30: Flaggfiring

Salg av mat og drikke, samt loddsalg. Kontant salg, bankterminal og Vipps

Fagerenget skolemusikk spiller:

 • Teksdal: Kl. 09.00
 • Olden v. brua: Kl. 09.20
 • Rømmen: Kl. 09.40
 • Tiltrem: Kl. 10.00
 • Hellesvika: Kl. 10.20
 • Lysøysundet: Kl. 10.40

 

Vallersund

 • Kl. 11.30:  Dørene åpner. Salget starter
 • Kl. 12.00: Togavgang fra skolen til Folkvang, tur/ retur.
 • Kl. 13.30: Leker og aktiviteter på skolen. Salg av mat, kake og is
 • Kl.15.00: Tale for dagen, og påfølgende loddtrekning med flotte premier

 

Kongsvoll

 • Kl. 13.30 Gudstjeneste i Hegvik kirke
 • Kl. 14.15 Tog fra Hegvik til Kongsvoll
 • Kl. 15.00 Festsamvær i Kongsvoll
  • Allsang med Ola Garli
  • Tale for dagen v/ Kristin Melum Eide
  • Bevertning. Leker for Barna
  • Loddsalg og salg av brus og is
   • Kontant og vipps
  • Inngang kr 150.- for voksne

Velkommen til hyggelig samvær!

Opphaug

 • Kl. 15.00 Kretsens barnetog

Togoppstilling, Opphaug:

Det stilles opp i følgende rekkefølge:

 1. Ørland Barne- og Ungdomskorps
 2. Skolens fane
 3. 7. – 1. trinn
 4. Borgen barnehage
 5. Læringsverkstedet Opphaug
 6. Marihøna Musikk- og friluftsbarnehage
 7. Innbyggere av Opphaug krets

Togrute:

Skolen – Coop Extra - Skolen

 • Ved innkomst til skolen spiller ØBU.
 • Tale for dagen er skrevet og fremført av 7. trinn.
 • Servering og salg i kantina og i gymsalen. Kontant og Vipps.
 • Leiker for store og små.
 • Kl. 16.30 - Fotballkamp: 6.trinn – foreldrene

Parkering:

Vennligst parker ved Coop Extra Opphaug og langs veien mot Røstadhaugan.

Parkeringsplassen ved skolen er reservert for av- og påstigning samt parkering for eldre og handikappede.

 

Storfosna og Kråkvåg:

 • Kl. 10.30: Gudstjeneste i Storfosna kirke
 • Kl. 13.30: Middag, kaffe og kaker i messa på Kråkvåg

 

Elveng

 • Kl. 13.00 Tog fra Austerli
 • Kl. 13.30 Samling på HUSET
  • Servering og leker