Befaring av kraftlinjer fra helikopter i perioden november og desember 2023

Midtnorsk Helikopterservice AS med base i Verdal skal utføre kontroll av kraftlinjer i området Fosen og Hemne i nær fremtid når været tillater det. 

Oppdraget er på vegne av Nettselskapet AS (Fosen Nett, Orkdal Energinett og Sodvin Nett fusjonert).

Det vil bli lavtflyging hvor hver mast skal fotograferes fra fire vinkler.

Planlagt oppstart er 10.11.2023, eller når været tillater det.

Midtnorsk Helikopterservice AS er oppmerksom på og har gjennomgått evt. verneområder publisert på Naturbase.no. Dersom det er forhold utenom dette, ber selskapet om å bli kontaktet. 
For øvrig vises til oppdragsgiver, Nettselskapet AS.
 

Kartet viser hvor det blir lavtflyging på Fosen.


 

Kartet viser hvor det blir lavtflyging i Hemne.