Det vil bli økt militær flyaktivitet ut fra Ørland flystasjon i mai, juni og juli

10 belgiske F-16 landet torsdag ettermiddag på Ørland flystasjon. I løpet av juni ankommer i tillegg nederlandske F-35. Dette betyr økt militær flyaktivitet.

De neste månedene vil det være både norske F-35, belgiske F-16 og nederlandske F-35 i luftrommet i Norge. Formålet er å øve på egne ferdigheter, og ikke minst integrasjonstrening på tvers av nasjoner og ulike typer kampfly. Øvingen vil pågå ut juli.

Asgard Falcon

I mai og juni vil belgiske F-16 gjennom øvelsen Asgard Falcon øve og trene i norsk luftrom. Det er en øvelse hvor fokuset både vil være å forbedre ferdighetene til pilotene og integrasjonstrening.

– Slike øvelser gir oss gode muligheter til å trene sammen og integrere oss sammen med andre nasjoner og ulike kampfly, forteller sjef 132 luftving, oberst Martin "Tintin" Tesli. Dette er viktig trening. Gjennom lignende øvelser tidligere ser vi at vi får et svært godt treningsutbytte. Til tross for at Ørland kampflybase er under stadig oppbygging, klarer vi å tilby svært gode treningsmuligheter for våre allierte ut fra Ørland. Dessuten er luftrommet i Norge unikt i europeisk sammenheng på grunn av størrelsen og svært lite sivil flytrafikk sammenlignet med Europa.

WIC

I juli begynner WIC, Weapon Instructor Course, - et seksmåneders kurs som gjennomføres både i Nederland og Norge. Første del er teoriundervisning i Nederland, mens andre del foregår på Ørland hvor det trenes både i simulator og i kampfly. Under andre del i juli vil også personell og F-35 fra Nederland ankomme Ørland. WIC avsluttes i Nederland på høsten, hvor den tredje og siste modulen av kurset gjennomføres.

Dermed blir det økt aktivitet fra Ørland flystasjon i perioden fremover.

Link til pressemelding fra Forsvaret: Økt militær flyaktivitet ut fra Ørland flystasjon