Digitalt informasjonsmøte om Nord sine lærerutdanninger

Foto: Nadia Norskott / Nord universitet

Gjennom satsingen LæreriNord har vi i løpet av høsten 2023 og våren 2024 vært innom mange kommuner i Trøndelag for å forsøke å rekruttere flere til å søke barnehage- og grunnskolelærerutdanning. Som en oppfølging til disse møtene arrangerer vi et kveldsmøte på Teams hvor vi presenterer studieporteføljen vår.

Det vil bli muligheter for å stille spørsmål underveis i møtet. Det vil også bli muligheter for å avtale samtaler med en studieveileder i etterkant av møtet.

  I møtet ser vi på:

  • Våre barnehage- og grunnskolelærerutdanninger
  • Vårt videreutdanningstilbud for lærere og barnehagelærere
  • Våre nettbaserte utdanninger
  • Litt om støtteordningene gjennom Lånekassen

 

Dato: Onsdag 3. april 2024
Tid: Kl. 18.00 - 19.30
Sted: Teams

 


Vel møtt!

Geir Gran
Fakultetet for lærerutdanning og kunst- og kulturfag

logo Nord universitet - Klikk for stort bilde