Endring ved bestilling av legetimer og ny betalingsmetode ved legekontorene

Legekontorene har byttet journalsystem til Pridok. og helserespons brukes ikke lenger. For bestilling av legetimer og resepter skal man nå bruke Helsenorge.no eller ringe inn til legekontoret som normalt. 

Internett timer skal nå være tilgjengelig på alle fastleger og vikarer ved begge legekontor.

Etter legebesøk vil du motta en SMS med beløp og en link som du skal trykke på.  Her går du inn for å betale for legetimen. Hvis beløpet ikke er betalt innen 48 timer får du en faktura med gebyr.  

Det er også mulig å få tilsendt faktura (uten gebyr) for din legetime, dette må avtales med legen når du er til time.

Hvis du likevel i etterkant ser at du ikke har mulighet til å betale via linken men ønsker faktura, kan du ta kontakt med legekontoret så ordner de med faktura uten gebyr.

Timeavtaler - Helsenorge