Funn av eksplosiver ved Ørland flystasjon

Det er gjort funn av mindre mengder eksplosivt materiale under en av rullebanene ved Ørland flystasjon. Denne rullebanen er per i dag ikke i drift. Deler av Djupdalsveien vil i denne sammenheng bli stengt. 

Luftforsvaret planlegger nå å fjerne, samt destruere sprengstoffet i helga. Sprengstoffet som er funnet er etter all sannsynlighet etterlat etter krigens dager.

Viktig oppdatering: 

Ved en uønsket hendelse under arbeidet med fjerning av sprengstoffet, er det en teoretisk mulighet for at det kan komme småstein og lignende fra en eksplosjon til utsiden av gjerdet på Ørland flystasjon. 

På grunn av dette er det i samråd med Politiet besluttet å stenge veiaksen som går langs den sivile flyterminalen i tidsrommet det jobbes med å rydde sprengstoffet. Dette gjelder Djupdalsveien (6406). 

Publikum oppfordres å holde seg unna de vaktpostene som blir satt opp i søndre og nordre del av denne veiaksen.

Ved spørsmål ta kontakt med Politiet eller Ørland flystasjon på nr. 415 49 094.

Stengt veibane og varsling

Under destrueringsarbeidet vil det være sikkerhetssoner som vil kunne påvirke trafikken ved nærliggende veibane, samt noen husstander i området. Alle som bor i området som regnes som innenfor sikkerhetssonen, vil bli kontaktet av Forsvaret.

Deler av Djupdalsveien (6406) vil bli stengt under dette arbeidet. Omkjøring via 6400 - 6404. 
 

Utsnitt av kart over Ørland lufthavn.  - Klikk for stort bildeAvsperret område er markert i sort striplete linje Kartverket

EOD-styrken i Luftforsvaret, (Eksplosive Ordnance Disposal), er en ekspertgruppe på denne type oppdrag og er allerede lokalisert på Ørland. De løser hvert år over 400 hundre lignede oppdrag. Det er denne ekspertgruppen som skal håndtere denne situasjonen.

Lørdag og søndag

Arbeidet er planlagt fra lørdagsmorgen og vil senest være ferdig i løpet av søndag. Den planlagte flytrafikken vil gå som normalt under arbeidet.

Bor du i området? 

Alle som bor i området vil bli kontaktet. Har du likevel spørsmål; vennligst ring 72 51 23 06

Vi ber alle eventuelle skuelystne holde seg godt utenfor våre gjerder og minner om fotoforbudet som gjelder ved militære flyplasser.