Gang- og sykkelveg ved rundkjøringa i Sæterstranda i Bjugn

Det skal bygges en kort gang- og sykkelveg ved rundkjøringa i Sæterstranda i Bjugn i Ørland kommune. Arbeidet starter tidligst i uke 41.

Den nye gang- og sykkelvegen binder sammen den eksisterende gang- og sykkelvegen som i dag går på begge sider av rundkjøringen. Den nye strekningen blir på rundt 30 meter.  

Dette vil bidra til bedre trafikksikkerhet for myke trafikanter. 

I forbindelse med arbeidet blir det også satt inn bedre veglys ved overgangfeltene. 

Gjør det sikrere for myke trafikanter - Trøndelag fylkeskommune (trondelagfylke.no)