Høring/ offentlig ettersyn - Forslag til planstrategi for Ørland kommune 2024 - 2027

Kommunestyret vedtok den 20.06.2024, i henhold til plan- og bygningsloven § 10-1, å sende forslag til planstrategi for Ørland kommune 2024 – 2027 på høring og legge forslaget ut til offentlig ettersyn.

Oversiktskart over kommunal planstrategi - Klikk for stort bilde

 

I plan- og bygningslovens § 10-1 står det at kommunestyret minst en gang i hver valgperiode, og senest innen ett år etter at kommunestyret er konstituert, skal utarbeide og vedta en kommunal planstrategi. Planstrategien bør omfatte en drøfting av kommunens strategiske valg knyttet til samfunnsutviklingen, herunder langsiktig arealbruk, miljøutfordringer og sektorenes virksomhet. Den gir en oversikt over hvilke planer kommunen bør starte eller videreføre for å sikre ønsket utvikling i kommunen. Planstrategien fokuserer på at planleggingen skal være behovsstyrt og ikke mer omfattende enn nødvendig.

Kommunal planstrategi er altså et verktøy som hjelper kommunen med å prioritere og planlegge viktige oppgaver i valgperioden.

Har dere innspill?

Frist for å komme med innspill er satt til 16.08.2024.

Innspill sendes til postmottak@orland.kommune.no eller til Ørland kommune, postboks 43, 7159 Bjugn.

 

Vedlegg: