Høring/ offentlig ettersyn - kommunedelplan drikkevann Ørland kommune

Kommunedelplan for drikkevann er sektoren sitt overordnede styringsdokument som setter kursen for de neste 10 årene. Den beskriver hvordan sektoren skal klare å alltid levere nok og godt drikkevann, også i fremtiden. Høringsutkastet til kommunedelplanen for perioden 2024-2034 er nå utarbeidet og legges ut på høring/offentlig ettersyn.

Bilde av fjell, sjø og blå himmel fra Ørland kommune (tatt fra fjellet Kopparen) - Klikk for stort bilde

 

Høringsfrist er satt til 20. august 2024

Har du spørsmål kan du kontakte prosjektleder Odd-Robert Solvåg på tlf 930 57 841 eller sende e-post til 
odd-robert.solvag@orland.kommune.no

Har du innspill til planen kan du sende disse skriftlig til:

Ørland kommune
Postboks 43
7159 BJUGN

eller på e-post til postmottak@orland.kommune.no

Etter høringsperioden vil alle innspill bli vurdert og forslag til kommunedelplan vil eventuelt endres i henhold til vurderingene, før den legges fram til sluttbehandling i kommunestyret.  Sluttbehandlingen er planlagt til september 2024.

 

Vedlegg:

Kommunedelplan vann - Ørland kommune (PDF, 4 MB)