Jobbe som lærer i Ørland kommune?

Ørland kommune vil fra 1. august 2024 ha ledige stillinger som lærere ved grunnskolene og voksenopplæringen i kommunen. Det vil kunne bli både faste og midlertidige stillinger.
Vi søker engasjerte og faglig dyktige pedagoger som ønsker å bidra til at elevene opplever skolen som et inkluderende læringsfellesskap. Rause og støttende læringsmiljø skal danne grunnlaget for en positiv kultur der elevene oppmuntres og stimuleres til faglig og sosial utvikling.

En prat med en lærer ved Botngård ungdomsskole. 

Jostein Bergin (28) jobber i dag som lærer ved Botngård ungdomsskole. Han er opprinnelig fra Grong, og flyttet til Ørland kommune da han fikk seg jobb. «Jeg fikk først en stilling på VGS, men søkte meg til ungdomsskolen etterpå. Etter en tid med noen årsvikariater, fikk jeg meg tilbud om fast jobb nå i høst.» Veien til valget om å bli lærer var litt tilfeldig, men Josteins mor så tidlig potensialet i han «jeg var vel forholdsvis tålmodig da – og lærte opp søstera mi og andre i familien i forskjellig så hun oppfordret meg stadig til å bli lærer». Og etter å ha studert litt økonomi i Trondheim, fant han ut at han skulle ta utdanning for å bli idrettsfaglærer. «Jeg likte det godt, kjente at det var veldig greit både i praksis og studie».

Inkluderende praksiser

I Ørlandskolen vil du møte ledere og ansatte i profesjonelle læringsfellesskap som arbeider sammen og deler kunnskap og erfaringer for å videreutvikle egen praksis.  Arbeidet med «Inkluderende praksiser» er den viktigste satsingen i grunnskolen, og alle grunnskoler har felles mål om å styrke inkluderingen av den enkelte og dyrke mangfoldet i skolen.

«For min del tenker jeg mest på dette med inkludering i arbeidsplassen, både for elever og lærere. Det er inkludering overalt, både i form av stor åpenhet for hjelp, råd og tips mellom kolleger, men også det å inkludere elevene i deres hverdag» sier Jostein når vi snakker om kommunens fokus på inkluderende praksiser.

Å velge

Da Jostein selv gikk på ungdomsskolen hadde han ikke noen klar tanke for hva han skulle bli da han ble stor, annet enn kanskje fotballspiller. Sånn sett får han dyrket lidenskapen som idrettsfaglærer, og når han i tillegg fant seg til rette i et lokalt fotballag kjente han at han kunne trives i Ørland kommune. «Det er viktig å finne en tilhørighet utenom jobb også» Han er takknemlig for at all verdens sosiale medier ikke fantes da han vokste opp. «Det er klart annerledes å være ungdom i dag, når mobilene er overalt. Vi fikk en pause etter skolen, og var frakoblet alt som skjedde. Det var hjem, slappe av og så dra på trening." Jostein mener det med fordel kunne vært en mobilfri skole, da enkelte later til å sette seg på mobilen i friminuttene, i stedet for å snakke med medelever. På spørsmål om han opplever at elevene vet hva de ønsker å utdanne seg til sier han at det varierer veldig, noen har allerede en klar plan, mens andre ikke vet hva de ønsker å velge av fag på videregående. Jostein sier at elevene har en forståelse for at valg de tar nå og på videregående kan påvirke mulighetene videre, samtidig som det er flere veier inn også.

Man må være glad i å jobbe med folk

Jostein vil anbefale å jobbe som lærer – om man kjenner det er rett for seg. «Man må være glad i å jobbe med folk, da!» presiserer han. Han skryter av arbeidsmiljøet ved Botngård ungdomsskole. Det beste med å være lærer, ifølge Jostein, er mestringen de dagene det går virkelig bra, og ungdommene er på lag og man treffer med undervisningen. Av de mest utfordrende sidene ved læreryrket trekker han fram utfordringene med tidsplan «Det er en travel hverdag, og alltid noe å gjøre, så det er en utfordring å finne tid til å få gjort alt en ønsker uten å havne på etterskudd. En må bli god på å prioritere.» Men i det store og hele trives Jostein godt som lærer, med en variert hverdag. «Og så synes jeg jo som kroppsøvingslærer at det selvsagt er mest artig når vi er i aktivitet, og har det gøy med aktivitet og leik i lag».

Botngård ungdomsskole

Skolenes behov

Ørland kommune vil fra 1. august 2024 ha ledige stillinger som lærere ved grunnskolene og voksenopplæringen i kommunen. Det vil kunne bli både faste og midlertidige stillinger. Den enkelte skole tar forbehold om ledige stillinger, men vektlegger følgende kompetanse:
Botngård barneskole, Brekstad barneskole, Opphaug skole og Vallersund oppvekstsenter:

  • Grunnskolelærer 1–7 og 5–10.
  •  Botngård ungdomsskole og Ørland ungdomsskole:
  • Grunnskolelærer 5–10.
  • Ørland kvalifiseringsenhet:
    • Grunnskolelærer 5-7 med undervisningskompetanse i norsk, matematikk, engelsk, naturfag og samfunnsfag.
    • Norsk som andrespråk.