Korttidsavdelinga på Brekstad sertifisering som livsgledehjem

Denne uken bestod avdeling Blå sertifisering som livsgledehjem, som første korttidsavdeling i Norge med denne tittelen.

Lev livet - livet ut!

Å motta en sertifisering som livsgledehjem innebærer at avdelingen har fokus på metoder som sikrer personsentrert omsorg på kortitsavdelingen.  

Virksomheten må legge til rette for en rekke punkter for å motta sertifiseringen:

  • At alle ansatte har kunnskap om og jobber etter standard for Livsgledehjem
  • Samarbeid med skoler, barnehager, frivillige og organisasjoner
  • At beboerne kommer ut i frisk luft minst en gang i uka
  • Kontakt med dyr
  • At beboerne får opprettholde sine hobbyer og fritidssysler
  • Musikk, kultur og ivaretakelse av åndelige behov
  • Å skape ro og en hyggelig ramme rundt måltidene
  • At pårørende får god informasjon og mulighet for medvirkning i livsgledearbeidet
  • Å trekke årstidene inn som en naturlig del av hverdagen