Kunngjøring - kommunedelplan for helse og familie (2024 - 2036) er vedtatt

Kommunedelplanen ble vedtatt i kommunestyret 30.05.2024, sak 24/057.

Kommunedelplanen er helse- og familietjenestens overordnede styringsdokument som gir føringer for tjenesteleveransen og utviklingen de kommende 12 årene. Det er utarbeidet 5 overordnede mål med tilhørende strategier som ivaretar satsningsområdene til kommunedelplan og har en klar dreining av helse- og familietjenestene i tråd med omstillingen som kreves for å møte fremtidens tjenestebehov.

 Kommunen takker for alle bidrag til planprosessen.

Viser mange ansatte i helseuniform på en høyde med sjø og fjell i bakgrunn - Klikk for stort bilde Håkon Borgen

 

Vedlegg:

Kommunedelplan for helse og familie 2024 – 2036

Protokoll fra kommunestyret 30.05.2024

Merknadsbehandling – Høring av kommunedelplan for helse og familie