Militære helikoptre over Fosen og deler av Hitra

Det vil være økt aktivitet med militære helikopter på Fosen og østre del av Hitra fra tirsdag 28. mai til fredag 31. mai.

Publikum i berørte områder vil måtte påregne økt helikopteraktivitet på dagtid. Det vil ikke bli flyvning etter kl. 20.00. På grunn av øvingen kan helikoptrene av typen Bell 412 fly lavt og gjennomføre unormal manøvrering.

Forsvaret presiserer at dette er rutinemessig og viktig trening. Treningen for helikopterbesetningen foregår hele året i ulike deler av landet.

Link til pressemelding fra Forsvaret: Militære helikoptre over Fosen og deler av Hitra | Forsvaret (ntb.no)