Nytt funn av eksplosiver ved Ørland flystasjon 20.03.24

Under rehabilitering av banedekket ved Ørland flystasjon er det gjort nytt funn av en mindre mengde eksplosivt materiale under en av rullebanene. Denne rullebanen er per i dag ikke i drift. Sprengstoffet er det samme som tidligere, - etterlatenskaper etter andre verdenskrig. Deler av Djupdalsveien og Nordgrandveien er planlagt stengt fra onsdag 20. mars kl. 20:00 og frem til torsdag 21. mars kl. 06:30. 

Foto: forsvaret.no

Sikkerhetssoner og stengt veibane

Luftforsvaret har planlagt å fjerne det eksplosive materialet onsdag 20. mars. Det regnes som svært lite sannsynlig at dette sprengstoffet vil ha en uønsket reaksjon.

Det vil bli opprettet sikkerhetssoner som vil kunne påvirke trafikken ved nærliggende veibane. Alle som bor i området som regnes som innenfor sikkerhetssonen, vil bli kontaktet av Ørland kommune.

Deler av Djupdalsveien (6406) og Nordgrandveien (6404) er planlagt stengt fra onsdag 20. mars kl. 20:00 og frem til torsdag 21. mars kl. 06:30. Veien kan bli stengt i et lengre tidsrom dersom det skulle bli behov for det. Omkjøring via Grandveien (6400) og Hoøyveien (6406). Sperringene vil være synlig og bemannet.

Forsvaret ber eventuelle skuelystne, turgåere og syklister å holde seg godt utenfor våre sperringer og minner om fotoforbudet som gjelder ved militære flyplasser.

EOD-styrken (Explosive Ordnance Disposal) er en ekspertgruppe på denne type oppdrag og løser nasjonalt hvert år over 400 lignende oppdrag. EOD-styrken i Luftforsvaret er allerede lokalisert på Ørland. Det er denne ekspertgruppen som skal håndtere denne situasjonen.

Detonering av eksplosiver på Tarva

Eksplosivene vil bli fraktet til Forsvarets skytefelt på Tarva. Her vil sprengstoffet bli armert med «nytt» sprengstoff, og detonert sikkert og kontrollert over flere perioder. Dette vil skje mellom kl. 12:00 – 14:00 torsdag 21. mars. Publikum vil kunne merke dette. Forsvaret understreker at dette er et rutineoppdrag for EOD-styrken.

Hentet fra pressemeldinger hos forsvaret.no

Pressekontakt

Sigurd Tonning-Olsen
Presse- og informasjonsrådgiver i Luftforsvaret
stonningolsen@mil.no
+47 488 65 018