Nytt funn av eksplosiver ved Ørland flystasjon

Under rehabilitering av banedekket ved Ørland flystasjon er det gjort nytt funn av eksplosivt materiale under en av rullebanene. Denne rullebanen er per i dag ikke i drift. Sprengstoffet er det samme som tidligere, - etterlatenskaper etter andre verdenskrig.

Sikkerhetssoner og stengt veibane

Luftforsvaret har planlagt å fjerne det eksplosive materialet førstkommende helg. Det regnes som svært lite sannsynlig at dette sprengstoffet vil ha en uønsket reaksjon. Sprengstoffet vil bli transportert fra Ørland flystasjon til Tarva for kontrollert sprenging på eget område. 

Det vil bli opprettet sikkerhetssoner som vil kunne påvirke trafikken ved nærliggende veibane, samt noen husstander i området. De berørte vil kunne kjøre til/fra sine eiendommer, med føringer gitt av Forsvaret.

Deler av Djupdalsveien (6406) og Nordgrandveien (6404) vil bli stengt under arbeidet.

Utsnitt av kart hvor deler av veiene er stengt.  - Klikk for stort bildeAvsperret område er markert i sort striplete linje. Kartverket.

EOD-styrken (Explosive Ordnance Disposal) er en ekspertgruppe på denne type oppdrag og løser nasjonalt hvert år over 400 lignende oppdrag. EOD-styrken i Luftforsvaret er allerede lokalisert på Ørland. Det er denne ekspertgruppen som skal håndtere denne situasjonen. 

Arbeidet er planlagt fra lørdagsmorgen 25. november og vil senest være ferdig søndag 26. november kl. 07:00. Dersom arbeidet blir ferdig tidligere, vil sperringene bli opphevet tidligere. 

Til publikum

For spørsmål ta kontakt med Ørland kommune på telefon 95 22 70 13 eller forsvaret på telefon 72 51 23 06.

Vi ber alle eventuelle skuelystne holde seg godt utenfor våre gjerder og minner om fotoforbudet som gjelder ved militære flyplasser.