Offentlig varslingsprøve onsdag 12. juni kl. 12.00

Signalet VIKTIG MELDING – SØK INFORMASJON sendes kl. 12.00.

I tillegg skal også nødvarsel på mobiltelefon testes.

foto: DSB


Vi gjentar at det kun dreier seg om en teknisk prøve.

For nærmere detaljer om varslingsprøven, se vedlagte lenke;

Hjem (nodvarsel.no)