Oppdatert informasjon: ekstremværet Ingunn

Kriseledelsen ved Ørland kommune har i dag (31.01.24 kl 16:00) hatt møte med sine samvirkeaktører (brann, politi og forsvaret), og følger kontinuerlig med på situasjonen rundt ekstremværet “Ingunn”.

Skoleskyss, skoler og barnehager

Farevarselet for ekstremværet Ingunn er utvidet til å gjelde frem til kl 08:00 torsdag 1. februar 2024. På bakgrunn av dette har AtB innstilt all skoleskyss på Fosen torsdag morgen. Det er ikke avklart med skoleskyss etter skolen. Nærmere beskjed om dette kommer. 

Dette innebærer at det ikke blir ordinær undervisning i morgen, men at skolene i Ørland kommune vil være åpne for elever hvor foresatte har behov for det. 

Kommunale barnehager skal holdes åpne i morgen torsdag. Barna skal holdes inne hele dagen og ansatte/foreldre/foresatte må utvise forsiktighet på vei til og fra barnehagen. Private barnehager vil også bli oppfordret til å følge anbefalinger fra kommunens kriseteam.

 

All annen aktivitet går i utgangspunktet som planlagt, hvis det ikke er gitt beskjed om noe annet. 

Minner om at alle tar ansvar for egen sikkerhet og beredskap, følg med og vær forsiktig. 

Info fra Meteorologisk inistitutt