Oppdatert informasjon: Ingunn

Kriseledelsen ved Ørland kommune startet dagen i dag (01.02.24 kl 08:00) hatt møte med sine samvirkeaktører (brann, politi og forsvaret), og tatt en oppdatering på nattens hendelser etter ekstremværet Ingunn.

Nattens uvær har ført til enkelte småhendelser, som ble håndtert av kommunalteknikk/ nødetatene, men i stort har det gått rolig for seg. Enkelte områder har hatt perioder med strømbrudd.

Angående skoleskyss hjem i dag vil det komme informasjon om dette så snart vi har mer informasjon. 

Kriseledelsen har nytt møte senere i dag.