Ørland på topp 50 på kommunebarometeret!

Hvert år publiserer Kommunal Rapport (KR) et kommunebarometer, hvor de rangerer kommunene etter 155 nøkkeltall, på tvers av 12 ulike sektorer. I år er Ørland kommune blant topp 50!

Beste plassering noensinne!

Ørland hopper i år 50 plasser opp på kommunebarometeret, til en 39. plass som er den beste plasseringen kommunen har hatt – noensinne! Fokuset på gode tjenester innenfor skole, samt pleie og omsorg er hovedgrunnene til dette løftet. 

Helse

Pleie omsorg veier 20% av grunnlaget for barometeret. Her ligger kommunen nå på en 4. plass, en økning på hele 40 plasser! Også på sektoren for helse går Ørland kommune fram 95 plasser, en av årsakene her er økningen i andel fødte med hjemmebesøk innen 14 dager, og en økning i åpne fastlegelister. I tillegg har netto utgifter til forebygging per innbygger over 4 år fått et løft.

Løft i utgifter til forebygging per innbygger over 4 år – er noe av det som gir gode resultater på kommunebarometeret

Norsk, engelsk og matematikk

Også innenfor grunnskole klatrer Ørland kommune 40 plasser! Gode lærere (som oppfyller kravene til undervisning på 1.-7.trinn) med kompetanse til å undervise i norsk, engelsk og matematikk har økt på alle trinn. 

Åpenhet

For andre år på rad prisbelønnes Ørland kommune for sin åpenhet. Kommunal Rapport og Pressens offentlighetsutvalg tester årlig kommunenes åpenhet, og blant 356 kommuner er det Ørland kommune som rangerer på toppen for andre år på rad!

Ørland kommune med 1. plass på Åpenhetsbarometeret 2023

Det er mye å være stolt av i Ørland kommune

Det er gode tall å vise til på kommunebarometeret, og framtiden ser lys ut da kommunen går fram i seks av totalt tolv sektorer. Ventet befolkningsvekst er på 6 prosent fram mot 2043. Klimautslippet er redusert med 6,7 prosent (landsgjennomsnittet er til sammenligning 3,24 prosent). Arbeidsledigheten ligger på 1,4 prosent ved utgangen av oktober, hvor landsgjennomsnittet lå på 1,8. Det er mye å være stolt av i Ørland kommune! Samtidig er det er områder med utfordringer – Ørland går 9 plasser tilbake i kategorien for økonomi, og her er hovedårsaken netto renteeksponert gjeld i prosent av brutto driftsinntekter.