Tilskudd til inkludering av barn og unge

Offentlige instanser, frivillige organisasjoner og private aktører kan søke om tilskudd til aktiviteter rettet mot barn og unge som av ulike grunner står i fare for å havne i utenforskap.

Tilskuddsordningen “Tilskudd til inkludering av barn og unge” er nå lyst ut for 2024 og søknadsskjemaene finner dere i Bufdirs søknadsportal.

Mer informasjon finner dere på tilskuddsordningenes nettside.

Søknadsfristen er fredag 3. november 2023.