Tilskuddsordning for innsamling og registrering av stedsnavn

Språkrådet forvalter en tilskuddsordning for innsamling og registrering av stedsnavn. Midlene er satt av i statsbudsjettet, og i år er det 1 540 000 kroner som skal fordeles på ulike stedsnavnprosjekter.

Det er mulig å søke både for kommuner, privatpersoner, historielag og andre lag og foreninger. 

Årets søknadsfrist er 1. mai. 

Dere finner mer informasjon på Språkrådets nettsider:

Tilskottsordning (sprakradet.no)

Kjær stad har mange namn (sprakradet.no)