Tirsdag 7. og onsdag 8. mai blir det asfaltering i Skolegata og Rådhusgata, Brekstad

Det vil bli noe redusert fremkommelighet i Skolegata og Rådhusgata på Brekstad i forbindelse med asfaltarbeid.