Valg av meddommere og skjønnsmedlemmer – til offentlig ettersyn

Det skal velges meddommere til lagretten, tingretten og jordskifteretten for perioden 01.01.25 – 31.12.28, samt foreslås skjønnsmedlemmer for samme periode.

Kommunens arbeidsutvalg/valgnemnd har i møte 07.05.24 kommet med sin innstilling til meddommere og skjønnsmedlemmer. Innstillingen blir nå liggende ute til offentlig ettersyn i to uker, før kommunestyret godkjenner endelig.

Innstillingen finner du her: 

 

Forslag til valg av meddommere til tingretten, lagretten og jordskifteretten fra 01.01.25 – 31.12.28
Forslag til valg av skjønnsmedlemmer for perioden 01.01.25 – 31.12.25

Eventuelle merknader til forslaget sendes Ørland kommune innen 22.05.24.

 

Post og besøksadresse:

Ørland kommune
Alf Nebbs gate 1
Postboks 43, 7159 Bjugn

Send epost: postmottak@orland.kommune.no

E-dialog – sikker innsending av post