Varsel om vannavstenging

Det utføres arbeid på ledningene i Bjugn Sentrum perioden 16. november 2023 , og vi må stenge vannforsyningen klokken 09:00 til 15:00. 

Det kan forekomme misfarging av vannet, etter avstengningen. Tapp ut vann i en utekrane, og rengjør silene, etter at vannet er satt på igjen. Dere bør tappe vann, til dagens forbruk. Vi beklager ulempene dette medfører. 

Spørsmål kan stilles til tlf. 918 40 828

Se mer detaljer og kartutsnitt her

 

Brunt vann i springen?