Vil du bli meddommer eller skjønnsmedlem?

Du kan melde din interesse for å være meddommer i perioden 2025-2028

Frist for å melde din interesse: 23. april 2024

Viser 6 stk. røde bøker, Norske lover - Klikk for stort bilde

 

Ørland kommune skal velge følgende meddommerutvalg for perioden 01.01.25 - 31.12.28, innen 1. juli 2024:

·         Meddommere til lagmannsretten

·         Meddommere til tingretten

·         Jordskiftemeddommere til jordskifteretten

·         Skjønnsmedlemmer
 

Meddommer:

Meddommere er vanlige innbyggere som er med på å ta avgjørelser i rettssaker. Som meddommer kan du regne med å bli innkalt en til tre ganger i året. De fleste rettssaker varer fra en til tre dager, men enkelte saker kan vare lenger.
Mer informasjon finner du på Domstol.no:  https://www.domstol.no/no/meddommer/
 

Hvem kan bli meddommer?

Lovverket stiller noen krav til hvem som kan velges til meddommer. Noen av disse kravene er:

·         Folkeregistrert i Ørland kommune

·         Over 21 år og under 70 år ved valgperiodens start 01.01.2025

·         Tilstrekkelige norskkunnskaper og for øvrig være personlig egnet til oppgaven

·         Statsborger i Norge eller et annet nordisk land, eller ha vært innført i folkeregisteret som bosatt i Norge de

          tre siste årene

·         Ikke være fradømt stemmeretten i offentlige anliggender

·         Ikke være under offentlig gjeldsforhandling eller konkursbehandling eller i konkurskarantene

·         Utvalgene skal ha en allsidig sammensetning, slik at det best mulig representerer alle deler av befolkningen
 

Skjønnsmedlem:

Fylkestinget oppnevner skjønnsmedlemmene etter forslag fra kommuner og domstoler. Skjønnsmedlemmer benyttes i saker som omhandler skjønn. For domstolene er det viktig at skjønnsmedlemmene besitter en særlig kompetanse, for eksempel innen verdifastsettelse av landbrukseiendommer, økonomi og regnskap, skogbruk, bygningsfaglig kompetanse eller reindrift. 
Her gjelder ikke den øvre aldersgrensen som er satt for meddommere.

Mer informasjon finner du på nettsidene til Domstol.no:
https://www.domstol.no/no/meddommer/ulike-typer-meddommarar/#header-4

 

Er du interessert?

Du kan melde din interesse til Ørland kommune.
Oppgi navn, fødselsdato, yrke, stilling, telefon og e-postadresse.
Oppgi også hvilken type meddommer du ønsker å være, eller om du vil være skjønnsmedlem.

 

Post og besøksadresse:
Ørland kommune
Alf Nebbs gate 1
Postboks 43, 7159 Bjugn

Send epost: postmottak@orland.kommune.no

E-dialog – sikker innsending av post