Skole

Felles satsingsområder

Alle skolene i Ørland kommune samarbeider med Høgskolen i Innlandet om kompetanseutvikling. Satsingsområdet i perioden 2023-2028 er Inkluderende praksiser. Satsingen henger sammen med lovverk og nasjonale føringer som stadfester at alle barn og elever skal ha et inkluderende læringsmiljø.

Les mer

Til toppen