Fysio- og ergoterapi for voksne

Har du skadet deg eller nedsatt funksjonsevne av andre grunner? Da kan du få hjelp av en fysioterapeut eller ergoterapeut. 

Fysioterapi

Fysioterapi går ut på å fremme god helse innen kropp og bevegelse.

Fysioterapeuten hjelper deg med å forebygge og behandle funksjonsfall eller kroniske sykdommer før og etter sykehusinnleggelse. Målet er at du skal kunne utvikle, gjenvinne eller holde ved like funksjonsevnen, utnytte egne ressurser og bidra aktivt i å bedre egen helse.

Ergoterapi

En ergoterapeut hjelper deg med å mestre og utføre dine daglige aktiviteter. De fokuserer på samspillet mellom din helse, aktivitetene du utfører og omgivelsene aktivitetene utføres i.

Målet er å fremme mestring, øke selvstendighet og deltakelse i hverdagsaktiviteter.

Ergoterapi i Ørland kommune har også ansvar for hjelpemidler i forbindelse med nedsatt syn og hørsel

Les mer om syns- og hørselshjelpemidler her (sett inn lenke her)

Hvordan søker du?

Du kan søke på kommunale helse- og omsorgstjenester via HelsaMi. Du kan også ta direkte kontakt med en av våre fysio- eller ergoterapeuter under. 

Søk fysio- eller ergoterapi her - HelsaMi