Innvandringstjenesten

De som jobber i innvandringstjenester er programrådgivere og bo-og miljøveiledere. Når det kommer nye innvandrere som er offentlig bosatt så opprettes det kontakt med NAV, helse og oppveksttjenester i kommunen.

Hva gjør Programrådgivere? 

Programrådgivere gjennomfører kompetansekartlegging og karriereveiledning med innvandrerne. Utfra dette utarbeides det personlige integreringsplaner for hver enkelt deltaker. Disse planene skal inneholde deltagernes sluttmål. Planen evalueres jevnlig og ved vesentlige endringer i deltagerens livssituasjon.

Deltakeren inngår en integreringskontrakt der man forplikter seg til å følge opp målene og elementene som er satt i integreringsplanen. Programrådgiverne tar også kontakt med arbeidsgivere og sørger for at innvandrer får språkpraksis og arbeidstrening. Det er svært viktig for integreringen at lokalsamfunnet stiller opp og tar imot kandidater på sine respektive arbeidsplasser.

Ta kontakt med en programrådgiver

Hva gjør bo- og miljøveiledere?

Bo-og miljøveiledere arbeider mer praktisk rettet ut mot den enkelte deltaker. De sørger for at innvandrere som er offentlig bosatt, får bolig og mat når de ankommer kommunen. De tar kontakt med alle offentlige etater for at innvandreren skal få på plass eget kontonummer, riktig bostedsadresse og søknader til de tjenester de måtte ha behov for.

Bo-og miljøveiledere følger opp innvandrere tett den første tiden de ankommer med praktisk hjelp og bistand til det de måtte ha behov for. Det kan være samarbeid med barnehager, skoler, helsetjenester og fritidsaktiviteter. De har også ansvar for å veilede hjemme i boligene. Det kan være foreldreveiledning eller bo veiledning. Bo-og miljøveilederne bistår innvandrerne i alle mulige situasjoner der det er behov for dette.

Ta kontakt med en Bo- og miljøveileder