Psykisk helse ungdom

Når en ungdom i familien har det ekstra vanskelig anbefaler vi å ta kontakt med Ungdomslos og Familieteam. Hvis disse tjenestene allerede er forsøkt, med liten til ingen forbedring kan Ambulant ungdomsteam kontaktes. 

Ungdomslos

Ungdomslos er en psykisk helsetjeneste for ungdom på ungdomsskole og videregående skole. Også ungdom opp til 25 år som ikke går skole, har lærlingeplass eller er under andre arbeidsrettede tiltak, kan tilbys en lostjeneste.

Ungdomslos jobber etter systemisk praksis, hvor man har som mål å jobbe i de mellommenneskelige relasjonene for å skape endringer

Hva inneholder tjenesten? 

Ungdomslos tilbyr psykisk hjelp for ungdommer som opplever uro og stress som går ut over fungering i hverdager eller har andre psykiske utfordringer over lengre tid. Ungdomslos tilbyr også oppfølging før, under og etter utredning i BUP. 

Ofte når en ungdom i familien har det vanskelig kan det i tillegg være behov for at familien også får oppfølging. Les mer om familieteam og hva som kan tilbys der.

Les mer om familiteamet

Hvor finner du Ungdomslos?

Ungdomslos er til stede enkelte dager på ungdomsskolene i Ørland og Bjugn og på VGS. Kontorsted på Ørland Medisinske Senter på Brekstad. 

Skolegata 11, 7130 Brekstad

Hva koster tjenesten? 

Tjenesten er gratis

Ta kontakt med Ungdomslos

Ungdomslos er en del av tjenestetilbudet i Familie og forebygging – psykisk helse og rus. 

For å komme i kontakt med lostjeneste kan ungdommen eller foreldrene henvende seg direkte til tjenesten. Kontaktlærer, tiltaksleder eller helsesykepleier er også behjelpelig med å opprette kontakt med lostjenesten.

Ambulant ungdomsteam

Teamet tilbyr oppfølging av barn og unge med stort skolefravær eller står i fare for å falle ut av skolen. Målgruppen for teamet er barn og unge mellom 10- 20 år, hvor tjenestene familieterapi og ungdomslos er forsøkt uten at det har ført til ønsket endring. 

Teamet er nyopprettet og er et prosjekt som skal utvikles over 4 år. Teamet jobber etter systemisk praksis, hvor man har som mål å jobbe i de mellommenneskelige relasjonene for å skape endringer. Teamet skal jobbe recoveryorientert.

Mer informasjon kommer.

Ta kontakt med ambulant ungdomsteam

Tjenesten er en del av tjenestetilbudet i Familie og forebygging – psykisk helse og rus.