Manglende søppeltømming?

Hvis søpla di ikke har blitt tømt anbefaler vi å ta kontakt med fosen renovasjon. 

På nettsiden deres finner du blant annet ofte stile spørsmål, tømmekalender og kontaktinformasjon. 

Fosen Renovasjon IKS